Teknik för bättre arbetsmiljö och hälsa

Tänk vilka grejer det finns idag. Det är inte lätt att hålla reda på alla framsteg som görs i alla branscher. Det är alltid trevligt att läsa om företag som lyckas föra deras bransch framåt med hjälp av ny teknik. Ett av dessa är http://www.3nine.se/ som renar luften från oljedimma. Istället för ett filter som vanligtvis brukar användas så centrifugeras oljan så att den separeras. Det gör att den kan återanvändas vilket sparar pengar för företaget. Inget filter behöver heller bytas ut och det gör att underhållet både är enklare och billigare. Det här innebär såklart en positiv inverkan på miljön.

dyydyd
Det viktigaste av allt är förmodligen att arbetsmiljön blir bättre för de anställda. Att andans in oljedimma kan nämligen vara skadligt för hälsan. Ofta har anställda som arbetat vid maskiner andats in ånga när de öppnat locken och på så vis fått problem med luftvägarna senare i arbetslivet. Genom dessa enkla lösningar så kan företagen förbättra de anställdas villkor.

Om ni undrar var oljedimma är så är det partiklar och rester som skapar en dimma vid användning av maskiner. Inom verkstad och industri används maskiner för att producera produkter. Dessa maskiner kräver såklart skötsel och vätskor för infettning, smörjning och avkylning. Det är dessa som skapar den fina dimman när maskinen arbetar.

This entry was posted in teknik, arbete and tagged . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *